Kontakt

Główna > Kontakt

Prosimy o kontakt pod adresem:

     Projekt Krajobraz
     Pracownia terenów zieleni, ochrony krajobrazu i środowiska

     44-121 Gliwice,  Ul. Sieronia 15/4

 

Sprawy ogólne, Projekty zieleni,  krajobraz,  decyzje administracyjne  |  Remigiusz Przytocki
rprzytocki@prkr.pl, tel. 884 98 88 10

Inwentaryzacje zieleni,  inwentaryzacje przyrodnicze,  środowisko  |  Mariusz Siemiński
msieminski@prkr.pl ,  tel. 889 94 03 78

Architektura krajobrazu, przestrzenie publiczne | Katarzyna Dąbrowska
kdabrowska@prkr.pl ,  tel. 781 41 35 56