Oferta

Główna > Oferta
  Architektura krajobrazu     Gospodarka zielenią
 • Projekty zieleni dla inwestycji
 • Projekty zagospodarowania terenów przyrodniczo cennych
 • Projektowanie przestrzeni publicznych
 • Projekty ogrodów indywidualnych

 

 • Inwentaryzacje zieleni
 • Projekty wycinki
 • Uzyskanie decyzji o wycince
 • Zarządzanie drzewostanem
 • Operaty dendrologiczne
   Ochrona środowiska
   Edukacja przyrodnicza
 • Nadzór przyrodniczy w procesie inwestycyjnym
 • Opracowania środowiskowe (KIP)
 • Analizy krajobrazowe
 • Decyzje administracyjne
  (DSU, DULICP, PnB, ZRID)
 • Ścieżki przyrodnicze
 • Ścieżki edukacyjne
 • Warsztaty przyrodnicze

Naszych dotychczasowych realizacji szukaj w dziale referencje